2020-07-24 12:43:22

Ugovor o dodjeli financijske potpore za program Erasmus+

Agencija za mobilnost i programe EU na temelju Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. g. za program  Erasmus+ prihvatila je projektni prijedlog Srednje šlkole Krapina  u iznosu od 36.382,00 EUR.

Projektni prijedlog uključuje primjerene aktivnosti za vrednovanje ishoda individualnih mobilnosti te projekta u cjelini. Rezultati projekta će biti uključeni u kurikularni okvir i praksu Srednje škole Krapina.


Srednja škola Krapina