2020-07-20 11:35:04

Podjela svjedodžbi

Podjela svjedodžbi učenicima završnih razreda gimnazije i četverogodišnjih strukovnih programa (o obrani završnog rada i o položenim ispitima državne mature) održat će se 22. srpnja u dvorani za priredbe prema sljedećem rasporedu:

4.a 8.00 sati;

4.c u 8.45 sati;

4.d u 9.30 sati;

4.at u 10.15 sati;

4.bt u 11.00 sati;

4.ct u 11.45 sati;

4.dt u 12.30 sati

 

Molimo sve učenike da sa sobom ponesu zaštitne maske, u skladu preporukama HZZJZ, zbog osobne zaštite i zaštite drugih.

 

Čestitamo svim učenicima na uspješnoj obrani završnog rada i položenim ispitima državne mature.


Srednja škola Krapina